[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.11) Những thành tựu trong 109 năm cống hiến cho ngành Mỹ Thuật Việt Nam của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (1913- 2022).

17-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường vẽ Gia Định được thành lập ngày 1/9/1913, là một trong những trường mỹ thuật có truyền thống lâu đời ở Việt Nam.

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị giáo dục, trực thuộc Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực mỹ thuật ở bậc trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và sáng tác những tác phẩm mỹ thuật thuật phù hợp với các ngành đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam.

 

 

 

 

Vốn là một dân tộc giàu óc thẩm mỹ và tiềm năng sáng tạo, nên ngay từ khi sang cai trị và tiếp xúc với nước ta, nhà cầm quyền Pháp đã nhận thấy nghệ nhân Việt Nam rất khéo tay và thông minh, có thể làm ra nhiều vật dụng với những kiểu mẫu rất đẹp nên đã lập ra một số trường mỹ thuật thực hành ở Nam Kỳ vào những năm đầu thế kỷ XX như: Trường Bá nghệ ở Thủ Dầu Một vào năm 1901, Trường Mỹ thuật Biên Hòa vào năm 1903 và Trường vẽ Gia Định năm 1913 để truyền đạt có hệ thống chuẩn mực kiến thức trang trí mỹ nghệ thực hành.

 

 

 

 

Trường vẽ Gia Định được thành lập năm 1913 là tiền thân của Trường ĐH Mỹ thuật Tp.HCM ngày nay. Năm 1917, Trường vẽ Gia Định là trường mỹ thuật duy nhất được xếp vào loại “trường trung học đệ nhất cấp” và được nhận là hội viên của Hiệp hội Trung ương Trang trí Mỹ thuật Paris. Đây là cột mốc quan trọng vì lần đầu tiên học sinh của trường được tiếp xúc với hội họa phương Tây. Trường bắt đầu đào tạo có hệ thống, có phương pháp khoa học thay cho cách đào tạo truyền nghề.

Hơn một thế kỷ qua, thầy trò Trường ĐH Mỹ thuật Tp.HCM ngày nay không ngừng phấn đấu giảng dạy, học tập và đã kế thừa, bảo tồn và phát huy tốt truyền thống nghệ thuật dân tộc cũng như tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ở mỗi năm học, nhà trường từng bước cải tiến, hoàn thiện và nâng cao tính khoa học, hệ thống hóa, đúc kết kinh nghiệm, chú trọng khâu hiệu quả, chất lượng của quá trình đào tạo làm phương pháp khoa học cho việc hình thành bản lĩnh sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên.

 

 

 

 

(WOWTIMES)  Những cột mốc đáng nhớ trong hành trình 109 năm của Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ngày 1/9/1913: Trường vẽ Gia Định (École de Dessin) được thành lập.

 

 

 

 

Năm 1917: Trường đổi tên là trường Trang trí Mỹ thuật Gia Định, một trường mỹ thuật duy nhất ở miền Nam Việt Nam được xếp vào bậc trung học chuyên nghiệp đệ nhất cấp và được công nhận là thành viên của Hiệp hội Trung ương Trang trí Mỹ thuật Paris. Đây là cột mốc quan trọng vì là lần đầu tiên học sinh của trường được tiếp xúc với hội họa phương Tây, Trường bắt đầu đào tạo có hệ thống, có phương pháp khoa học, thay cho cách đào tạo truyền nghề.

Năm 1940: Trường vẽ Gia Định được đổi tên thành Trường Mỹ nghệ thực hành Gia Định (Ecole des Arts appliqués de Gia Đinh). Từ đây chương trình đào tạo của Trường dần dần được cải thiện, thêm môn trang trí tổng quát, luật viễn cận, ký họa… nhờ thế mà Trường đã đưa học sinh thâm nhập thực tế cuộc sống, phản ánh cuộc sống của nhân dân lao động trong những tác phẩm nghệ thuật.

Tháng 10/1954: Khi thực hiện Hiệp định Giơnevơ, đất nước tạm thời chia làm hai miền, theo nguyện vọng của giới họa sỹ, chính quyền lúc bấy giờ đã chấp thuận thành lập Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật tại Sài Gòn.

Năm 1971: Trường Trung học Trang trí Mỹ thuật Gia Định đổi tên thành Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật.

 

 

 

 

Ngày 30/ 4/ 1975: Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam toàn thắng, cùng với đoàn quân tiến vào Sài Gòn, tổ quân quản trực thuộc Phòng Mỹ thuật Trung ương Cục miền Nam vào tiếp quản Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Gia Định và Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn.

Ngày 8/ 11/ 1975: Nhà trường khai giảng niên học đầu tiên đào tạo song song hai cấp trung học và đại học.

Ngày 29/ 9/ 1981: Hội đồng Bộ trưởng quyết định đổi tên trường thành Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1981- 1986: Giai đoạn phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo. Đây là thời kỳ nền kinh tế đất nước suy thoái nghiêm trọng, cơ chế quan liêu bao cấp đè nặng trên mọi lĩnh vực. Nhà trường đã phải tìm nhiều hướng để lo ổn định đời sống cho thầy và trò, đồng thời vẫn kiên trì các nguyên tắc, phương châm và phương pháp đào tạo.

 

Những thành tích đạt củaTrường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1993: Trường vinh dự được Hội đồng Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng III.

Năm 2002: Trường vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương lao động hạng II.

Năm 2003: Trường vinh dự được trao tặng cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Năm 2004- 2008: Trường vinh dự được trao tặng cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa thông tin trước đây và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

 

 

 

Năm 2008: Trường vinh dự được Hội đồng Nhà nước Cuba tặng thưởng “Huân chương đoàn kết” của nước Cộng hòa Cuba.

Năm 2008: Trường vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng III.

Năm 2013, 2016, 2018: Trường vinh dự được tặng cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2020: Trường vinh dự nhận được Bằng khen của Chính Phủ.

 

 


Nguyễn Quyên- Wowtimes- Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2