139437_vien_hai_duong_hoc-nha_trang_01.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.10) Viện Hải dương học- 100 năm nghiên cứu và lưu giữ những báu vật của đại dương (1922- 2022)

16-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Viện Hải dương học là viện nghiên cứu đời sống động thực vật hải dương tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Viện Hải dương học là một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học được ra đời sớm nhất ở Việt Nam và được coi là cơ sở lưu trữ hiện vật và nghiên cứu về biển lớn nhất Đông Nam Á.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 281 trang (2808 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2