0_41-vin-sx-may-do-than-nhiet.jpg

Vingroup sản xuất máy thở và máy đo thân nhiệt

04-04-2020

Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ sản xuất máy thở các loại (xâm nhập và không xâm nhập) và máy đo thân nhiệt nhằm cung ứng cho thị trường Việt Nam với giá rẻ hơn thế giới.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2