Hội đồng giáo dục tư thục Singapore

26-07-2012

Hội đồng Giáo dục Tư thục Singapore (CPE) được thành lập năm 2009 nhằm quản lý và theo dõi hoạt động cũng như sự phát triển của bộ phận này. Các điều luật của CPE thúc đẩy việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn hợp lý cho giáo dục tư thục

Chính phủ Singapore quyết định thiết lập quy trình quản lý nghiêm ngặt dành cho các trường tư thục, nhằm bảo đảm cho mảng giáo dục này phát triển chính thống, cân bằng, ổn định, mang lại nhiều lợi ích hơn cho sinh viên và nâng cao tiêu chuẩn giáo dục.

 

Du học Singapore

Du học Singapore

 

Hội đồng Giáo dục Tư thục Singapore (CPE) được thành lập năm 2009 nhằm quản lý và theo dõi hoạt động cũng như sự phát triển của bộ phận này. Các điều luật của CPE thúc đẩy việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn hợp lý cho giáo dục tư thục và khuyến khích các tổ chức giáo dục ngày càng nâng cao chất lượng trên thị trường.

CPE còn góp phần nâng cao nhận thức của công chúng thông qua các khoá cung cấp thông tin, mang đến những dịch vụ và kênh hỗ trợ hiệu quả nhất dành cho sinh viên. CPE tạo điều kiện phát triển giáo dục tư thục thông qua việc nâng cao năng lực, phát triển cơ sở hạ tầng và quảng bá hình ảnh cũng như vai trò của mảng giáo dục này. Theo mục tiêu dài hạn, CPE khuyến khích các sáng kiến nhằm phát triển giáo dục tư thục và tạo điều kiện cho các đơn vị giáo dục tư thục mở rộng hoạt động của mình trên thị trường quốc tế.

Ông Henry Heng, Chủ tịch CPE, cho biết: “Các điều luật và quy trình được đặt ra cần thiết đối với việc đảm bảo chất lượng giảng dạy của các PEI. CPE nhận ra rằng nhu cầu ngày càng cao và đòi hỏi khắt khe của thị trường là động lực giúp các PEI tiến xa hơn trong việc quản lý hoạt động và nâng cao chất lượng giảng dạy. CPE cam kết sẽ tiếp tục khuyến khích phát triển giáo dục tư thục cũng như chất lượng các dịch vụ hỗ trợ sinh viên.”

Hệ thống chứng nhận EduTrust: Chứng nhận chất lượng từ CPE

CPE triển khai 2 quy trình – Quy trình ERF (Enhance Registration Framework) (bắt buộc) và Quy trình bảo đảm chất lượng - Chứng chỉ EduTrust (tự nguyện). Quy trình ERF bắt buộc tất cả các đơn vị giáo dục tư thục có giấy phép hoạt động tại Singapore đăng ký. Sau khi nhận ERF, các đơn vị này có quyền lựa chọn đăng ký Chứng nhận EduTrust nếu có nhu cầu tuyển sinh quốc tế.

Chứng nhận EduTrust là một chứng nhận đảm bảo chất lượng tự nguyện nhằm xác nhận tình trạng tài chính và chất lượng cao trong việc quản lý và cung cấp các dịch vụ giáo dục của một đơn vị giáo dục tư thục (PEI). Chứng nhận được quy định bởi Cục xuất nhập cảnh Singapore như một điều kiện tiên quyết để các trường tư thục được phép tuyển sinh sinh viên quốc tế. Khi xem xét chọn lựa theo học một trường tư thục tại Singapore, các sinh viên quốc tế PHẢI tìm hiểu kỹ về việc trường có Chứng nhận EduTrust hay không.

Thông tin chi tiết về Chứng nhận EduTrust, các đơn vị giáo dục tư thục đang trong quá trình xét duyệt và phân loại Chứng nhận EduTrust được đăng trên trang web của CPE: www.cpe.gov.sg.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên của CPE (Phòng 01-01, Số 1, đường Orchard, tòa nhà YMCA, Singapore 238824) là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin đầy đủ và khách quan về các Đơn vị Giáo dục Tư thục, các khoá học, và lời khuyên cho các vấn đề liên quan đến việc học tập và sinh sống tại Singapore.


Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2