[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 37 năm ngày thành lập Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Năm Căn (2/12/1983 – 2/12/2020)

02-12-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn tiền thân là Công ty Liên doanh Thuỷ sản Năm Căn, được thành lập theo quyết định ngày 02/12/1983 của UBND tỉnh Minh Hải.

Ngày 25/11/1992: Công ty chuyển đổi hình thức sang mô hình CTCP và đổi tên thành Công ty CP Sản xuất kinh doanh hàng thủy sản xuất khẩu Năm Căn theo giấy phép thành lập số 258-GP/UB. Ngày 13/03/1993, Công ty CP Sản xuất kinh doanh hàng thủy sản xuất khẩu Năm Căn đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn hoạt động theo hình thức CTCP. Ngày 21/12/1998, Công ty chính thức đổi tên thành CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn.

   Công Ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Năm Căn được thành lập năm 1983 theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Minh Hải, là mô hình hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh gồm 3 thành phần (Công ty Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, Liên hiệp Xuất khẩu Minh Hải, Công ty Thuỷ sản cấp 3 huyện Năm Căn). Qua các giai đoạn hoạt động, Công ty Thuỷ sản cấp 3 đã chuyển đổi mô hình hoạt động để thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường hiện nay đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản Năm Căn.

Trong 37 năm qua, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty có lúc cũng gặp nhiều khó khăn thách thức trước sự cạnh tranh trong sản xuất mặt hàng xuất khẩu tôm; nhưng với sự đoàn kết của tập thể Đảng uỷ - Ban Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ, công nhân lao động đã vượt qua khó khăn, quyết tâm đổi  mới phương thức quản lý, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tìm thị trường xuất khẩu đến nay Công ty đã thành công trong sản xuất kinh doanh, trong 5 năm từ 2013 đến 2017 Công ty đã xuất khẩu được 166.610.444 USD, lợi nhuận sau thuế 66.660.798.800 đồng, bình quân mỗi năm xuất khẩu 33,3 triệu USD, lãi bình quân 13,3 tỷ đồng, vượt gấp đôi lợi nhuận 30 năm trước cộng lại, đời sống và thu nhập công nhân luôn ổn định, giải quyết việc làm thường xuyên hàng trăm lao động tại địa phương.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

(Seanamico)

Địa chỉ:   KV1, K3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau.

Website: http://www.seanamico.com.vn/

 


TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 12/2020)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2