120_h20.jpeg

Vietsovpetro đạt mốc khai thác 200 triệu tấn dầu

08-08-2012

Liên doanh dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro cho biết, đến 5 giờ ngày 8/8, đơn vị này đã khai thác được tấn dầu thứ 200 triệu từ 2 mỏ Rồng và Bạch Hổ kể từ khi khai thác tấn dầu đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ (ngày 26/6/1986).

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 117 của 121 trang (1202 bài)Đầu<...116117118119120...>Cuối
Content2 (mobil)
content2