0_phoicanh_3D.png

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 38 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng (CMC) (24/12/1982 – 24/12/2020)

24-12-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội - Bộ Xây dựng. Tiền thân của công ty là Công ty cung ứng vật tư vận tải được thành lập ngày 24/12/1982.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 116 trang (1157 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2