0_cm-thang-10.jpg

105 năm Cách mạng Tháng 10 Nga - Sự kiện vĩ đại mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại

07-11-2022

Cách đây 105 năm, ngày 7-11-1917, dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lênin và Đảng Bolshevik, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đứng lên lật đổ chế độ cũ, lập nên nhà nước công-nông đầu tiên trên thế giới, mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 10 trang (100 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2