0_Dmitri-Mendeleev-2.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 06.03.2023 – Kỷ niệm 154 năm ngày bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đầu tiên được trình bày bởi Dmitri Mendeleev (1869)

06-03-2023

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Các nhà khoa học khác trước đó đã xác định tính tuần hoàn của các nguyên tố, nhưng vào ngày 6 tháng 3 năm 1869, Dmitri Mendeleev đã trình bày bảng tuần hoàn đầu tiên.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 11 trang (102 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2