0_0_day-kem-gai.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 27.10.2019 - Kỷ niệm 145 năm Joseph Glidden phát minh ra hàng rào kẽm gai, năm 1873

28-10-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) “Nhẹ hơn không khí, mạnh hơn whiskey, rẻ hơn đất. Đây là một phát minh vĩ đại trong lịch sử”. John Gates, một tay buôn đã quảng cáo về dây kẽm gai như vậy ở Texas năm 1873.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 10 của 11 trang (102 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2