0_Thomas-Midgley-Jr_-1.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 09.12.2019 - Kỷ niệm 98 năm Thomas Midgley khám phá ra tính chất chống kích nổ đặc biệt của chì tetra-ethyl, năm 1921.

09-12-2019

(WORLDKINGS.ORG - NIENLICH.VN) Phát hiện của Charles F. Kettering, trưởng phòng nghiên cứu, sáng chế viên cao cấp hãng General Motors và đồng nghiệp Thomas Midgley về nguyên nhân của hiện tượng kích nổ vào những năm đầu của thập niên 1910 đã đưa ra thách thức mới cho ngành công nghiệp ôtô thời kỳ đó: Tìm kiếm giải pháp nâng cao tính chất chống kích nổ của nhiên liệu.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 8 của 11 trang (102 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2