0_khinh-khi-cau.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 21.11.2019 - Kỷ niệm 236 năm anh em nhà Montgolfier phát minh ra khinh khí cầu, năm 1783

21-11-2019

(WORLDKINGS.ORG - NIENLICH.VN) Anh em nhà Montgolfier gồm Joseph Montgolfier (1740-1810) và Étienne Montgolfier (1745-1799) là những nhà phát minh ra khí cầu. Họ đã thỏa ước mơ báy lâu nay của con người: Bay lên bầu trời.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 9 của 11 trang (102 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2