0_Cover_5.jpg

Highlands Coffee và 23 năm "chất cộng đồng" hiện diện ở từng bước chân

23-12-2022

Trên hành trình 23 năm sinh ra từ đất Việt, “chất cộng đồng” là nhân tố bất biến nuôi dưỡng và thúc đẩy sự phát triển của Highlands Coffee, giúp thương hiệu ngày càng gắn kết mật thiết với người tiêu dùng, đồng thời góp phần đưa bản sắc dân tộc vươn ra thế giới.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 47 trang (463 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2