0_VNPT-Ha-Noi.jpg

25 năm internet Việt Nam và dấu ấn VNPT

05-12-2022

25 năm trước, đúng ngày 19-11-1997, internet Việt Nam chính thức kết nối với thế giới. Đến nay, Việt Nam đã có khoảng 70 triệu người dùng internet, đạt độ phủ hơn 70% dân số. Trong dòng chảy đó, không thể không nhắc đến vai trò tiên phong, mở đầu của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT).

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 47 trang (463 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2