Ngành Chính sách quân đội kỷ niệm 70 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

25-02-2017

Sáng 24/02, ngành Chính sách quân đội tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (26/02/1947 - 26/02/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

 
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
 
Các đại biểu về dự lễ kỷ niệm
 
Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí thứ trưởng và nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí phó Tổng Tham mưu trưởng và nguyên phó Tổng Tham mưu trưởng; các đồng chí phó chủ nhiệm và nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm có đại biểu các bộ, ngành Trung ương, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng LLVT nhân dân.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lên cờ truyền thống của ngành chính sách quân đội.  

 

Các đồng chí: Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, gửi lẵng hoa chúc mừng.

 

Trong diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách đã nêu bật những đóng góp to lớn của ngành Chính sách Quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 

 Ngành Chính sách quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

 

Đồng chí nêu rõ: Sau khi đã làm tốt công tác chính sách trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ngành đã tham mưu làm tốt công tác động viên, khen thưởng chiến trường, đẩy mạnh phong trào thi đua giết giặc lập công, quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi và tổ chức cứu chữa, chăm sóc, điều dưỡng thương binh, bệnh binh chu đáo, kịp thời. Đề xuất chính sách và thực hiện quản lý, chăm sóc hàng triệu gia đình quân nhân ở hậu phương (chính sách B, C, K), động viên sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang, thống nhất đất nước.

 

Từ sau năm 1975 đến năm 1985, toàn Ngành đã nỗ lực, phối hợp cùng các cơ quan trong và ngoài quân đội, giúp Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách với số lượng lớn quân nhân hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu ở chiến trường trở về, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở tuyến đầu và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Cam-pu-chia, góp phần động viên toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng, từng bước ổn định hậu phương quân đội sau chiến tranh.

 

Trong những năm đầu thời kỳ đổi mới, bám sát chủ trương chính sách của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng; với tinh thần đổi mới, Ngành đã chủ động tham mưu, ban hành đồng bộ hệ thống chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Đề xuất đổi mới chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; các chủ trương và giải pháp lớn về công tác mộ liệt sĩ. Ngành đã giúp Tổng cục Chính tri, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trình Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, góp phần làm sâu sắc thêm truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Đặc biệt, những năm gần đây, Ngành chính sách Quân đội mà trọng tâm là Cục Chính sách đã chủ trì nghiên cứu, đề xuất nhiều đề án chính sách lớn, nhiều công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn; là cơ sở tiếp tục bồi dưỡng và khẳng định sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ làm công tác chính sách. Đồng chí nhấn mạnh: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, công tác; bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thường xuyên là thủ trưởng Tổng cục Chính trị; được sự giúp đỡ tận tình của nhân dân và chính quyền các cấp, các cơ quan trong và ngoài quân đội, ngành chính sách đã làm tốt chức năng tham mưu, thực hiện chính sách hậu phương quân đội hiệu quả; xây đắp nên truyền thống quý báu: “Đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Những kết quả và truyền thống quý báu ấy đã làm sáng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật khéo”.

 
Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo. 

 

Phát biểu trong lễ kỷ niệm, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành chính sách quân đội nói chung và Cục Chính sách nói riêng. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng và nhân dân các địa phương cả nước đã tạo điều kiện giúp đỡ, chở che, đùm bọc, tạo điều kiện thuận lợi để ngành chính sách quân đội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

 

Niềm vui của các đồng chí cán bộ làm công tác chính sách trong ngày gặp mặt. 

 

Sau khi khái quát những điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tác động đến hoạt động công tác chính sách trong Quân đội, Thượng tướng Lương Cường chỉ đạo, các lực lượng làm công tác chính sách, dù ở cương vị nào cũng phải quán triệt sâu kỹ quan điểm, phương hướng, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong công tác chính sách. Bên cạnh đó, ngành chính sách quân đội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác, phát huy dân chủ, năng lực tư duy sáng tạo và kinh nghiệm thực tiễn; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; chủ động tham mưu, đề xuất thể chế hóa đồng bộ và không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện chính sách, góp phần tích cực xây dựng quân đội và hậu phương quân đội trong tình hình mới.

 

Tin, ảnh: MẠNH THẮNG


Nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2