0_img-bgt-2021-pgs-mai-duy-ton-1677395361-width1280h.jpg

Bác sĩ 20 năm “dắt tay” ngàn bệnh nhân đột quỵ từ cửa tử trở về

27-02-2023

PGS.TS.BS Mai Duy Tôn cùng các đồng nghiệp đã biến điều “không thể thành có thể” với nhiều cú ngược dòng cứu bệnh nhân đột quỵ thoát cửa tử.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 16 trang (154 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2