0_masaru-wasami-1570766890-9768-1570766991.jpg

Từ lái xe tải thành tỷ phú

11-10-2019

Masaru Wasami bắt đầu làm thêm tại một cửa hàng rau năm 12 tuổi, để giúp đỡ người mẹ đang vật lộn với bệnh lao.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 16 của 16 trang (154 bài)Đầu<...16
Content2 (mobil)
content2