0_Thomas_Cook_Building_Manchester_Cathedral.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 05.07.2022 - Kỷ niệm 181 năm ông tổ ngành du lịch lữ hành Thomas Cook sáng lập ra dịch vụ du lịch đầu tiên trên thế giới, năm 1841

05-07-2022

(Worldkings.org - Kyluc.vn) Thomas Cook (22/11/1808 – 18/7/1892, người Anh) được lịch sử ngành du lịch vinh danh với tư cách là ông tổ của ngành lữ hành, người sáng lập ra Thomas Cook Travel Inc – công ty du lịch lữ hành đầu tiên trên thế giới.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2