Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội nhà văn Việt Nam

15-04-2017

Ngày 4/4, Hội Nhà văn Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2017).

Các đại biểu đến tham dự lễ kỷ niệm.

Đến dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội; Vũ Đức Đam - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư và TP; cùng hơn 500 nhà văn, nhà thờ, đại diện hơn 1.000 hội viện hội Nhà văn Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã gửi lẵng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm.

Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Đại hội khóa I (ngày 4/4/1957) và trở thành một binh chủng đặc biệt trong tổng thể những binh chủng chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Trong 60 năm qua, các nhà văn Việt Nam cũng luôn là những người đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc. Từ chỗ có 278 hội viên (HV) đến nay Hội Nhà Việt Nam có hơn 1.000 HV. Ở thời kỳ nào, nhà văn cũng là những người luôn hết mình với sự nghiệp Cách mạng, thực sự giữ vai trò là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận Văn hóa tư tưởng, tiếp năng lượng cho nhân dân và cho những người lính ngoài mặt trận. Trong sự nghiệp cách mạng, nhiều nhà văn đã xông pha vào những nơi gian khổ, ác liệt nhất của cuộc chiến cũng như của đời sống, nhiều người đã ngã xuống như một anh hùng. Sự hy sinh to lớn ấy đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi, thành quả Cách mạng của Nhân dân và đó cũng là lý tưởng xã hội của nhà văn.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nhà văn Việt Nam.

Hội Nhà văn Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và nhiều Huân chương cao quý khác. Hội đã có 53 HV nhà văn Việt Nam, được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 129 HV được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; 4 HV được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân và Anh hùng Lao động.

Thay mặt, Ban Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng chúc mừng đã ghi nhận những đóng góp của Hội nhà văn Việt Nam trong 60 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, trong lịch sử dụng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc ta, văn học, nghệ thuật luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần quan trọng nuôi dưỡng, xây dựng nhân cách tâm hồn con người Việt Nam, tạo ra sức mạnh tinh thần to lớn dân tộc, vượt qua những khó khăn thử thách. “Dù trong hoàn cảnh nào, người nghệ sĩ chân chính luôn lấy việc phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân làm mục đích sống, mục đích văn học nghệ thuật của mình”, đồng chí Võ Văn Thưởng nói.

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong rằng các sáng tác văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới tiếp tục hướng đến chân thiện mỹ, khơi dậy và thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong công cuộc xây dựng, kiến thiết và bảo vệ tổ quốc... xứng đáng với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển đồng hành cùng đất nước, dân tộc.

Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam tặng hoa đồng chí Võ Văn Thưởng.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đề nghị trong thời gian tới, Hội Nhà văn Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI), tập trung xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp tục đi sâu nắm bắt, sáng tạo các tác phẩm văn học ca ngợi, tôn vinh các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Вáс Hồ và Nhân dân anh hùng trên tinh thần nhận thức lịch sử một cách biện chứng, sâu sắc.

Cùng với đó, bám sát hơi thở đời sống đương đại, đi sâu phản ánh những vấn đề nóng bỏng đang đặt ra cho xã hội; kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao Quyết định ghi nhận sự cống hiến của Nhà văn
cho thân nhà các nhà văn, nhà thơ quá cố.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư mong rằng Hội Nhà văn Việt Nam, các hội viên của Hội, đông đảo những người cầm bút trong cả nước phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội từ T.Ư đến địa phương vững mạnh toàn diện; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; gắn bó máu thịt với hội viên, với sự nghiệp văn học nước nhà, với đất nước, Nhân dân, với sự nghiệp đổi mới, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khóa IX) đã quyết định truy tặng Giải thưởng Cống hiến Hội Nhà văn Việt Nam (đợt 1) cho 22 tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học được truy tặng giải thưởng đợt này đã có những tác phẩm, những công trình nghiên cứu và dịch thuật văn học có giá trị, để lại những dấu ấn trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam 60 năm qua.

Dưới đây là danh sách các nhà văn, các tác phẩm văn học được truy tặng Giải thưởng Cống hiến Hội Nhà văn đợt I/2017

VĂN XUÔI

1.Cố nhà văn Hà Minh Tuân
2.Cố nhà văn Nguyễn Thế Phương
3.Cố nhà văn Huy Phương
4.Cố nhà văn Đỗ Quang Tiến
5.Cố nhà văn Bùi Bình Thi
6.Cố nhà văn Siêu Hải
7.Cố nhà văn Xuân Sách
8.Cố nhà văn Võ Hồng
9.Cố nhà văn Nhật Tuấn
10.Cố nhà văn Nguyễn Văn Xuân

THƠ

1.Cố nhà thơ Cầm Giang
2.Cố nhà thơ Ngô Kha.
3.Cố nhà thơ Lê Văn Ngăn
4.Cố nhà thơ Trần Quang Long
5.Cố nhà thơ Xuân Miễn
6.Cố nhà thơ Dương Kiều Minh
7.Cố nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc
LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC
1.Cố nhà nghiên cứu văn học Vũ Đức Phúc
2.Cố nhà nghiên cứu văn học Trần Thanh Mại
3.Cố nhà nghiên cứu văn học Trần Thanh Đạm

DỊCH VĂN HỌC

1.Cố dịch giả Nam Trân
2.Cố dịch giả Nguyễn Thụy Ứng

 


Theo: Kinhtedothi.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2