0_huyen-dao-Phu-Quy.jpg

Công nhận Phú Quý là Khu du lịch cấp tỉnh của Bình Thuận

03-07-2020

Sáng 3/7/2020, tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã diễn ra lễ công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Khu du lịch Phú Quý là khu du lịch cấp tỉnh của Bình Thuận. Đây là địa phương đầu tiên được công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 112 trang (1112 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2