0_ipiccy_image-2022-12-21T094859-520.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 26 năm ngày thành lập Công ty TNHH TM Dược phẩm Đông Á (21/12/1996 – 21/12/2022)

21-12-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Công ty Dược phẩm Đông Á có tên đầy đủ là Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Đông Á, thành lập 21/12/1996, với chức năng đầu tiên là kinh doanh thuốc thành phẩm nhập khẩu, sau đó mở rộng sang thực phẩm chức năng và dược liệu.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 43 trang (425 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2