0_nienlich_wowtime_Philippe-Mark.jpg

Philippe Mark xác lập Kỷ lục với mặt số đồng hồ tạo hình bản đồ Việt Nam bằng kỹ thuật tráng men Cloisonné

13-03-2023

(kyluc.vn) Sản phẩm đồng hồ có mặt số tráng men Cloisonné tạo hình bản đồ Việt Nam của Philippe Mark với các chi tiết rất nhỏ đã được xác lập kỷ lục bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings.

Content1 (mobil)
Trang 3 của 11 trang (110 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2