0_CTY_CP_Dao-tao_To-chuc_WIT.jpg

Công ty CP Tổ chức đào tạo WiT xác lập Kỷ lục với các khoá đào tạo online “Thấu hiểu Nội tâm - Kiến tạo An vui” kết hợp “Thay gân đổi cốt"

23-03-2023

Vào ngày 23/3/2023, tại Hội trường Sun Signature Gallery thuộc Thị Trấn Địa Trung Hải, Phú Quốc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam VietKings đã xác lập kỷ lục "Đơn vị tổ chức đào tạo, huấn luyện có số lượng học viên ở nhiều quốc gia nhất tham dự các khóa học online “Thấu hiểu Nội tâm - Kiến tạo An vui” kết hợp “Thay gân đổi cốt” để thực hành bơi và chạy bộ. " của Công ty CP Tổ chức đào tạo WiT.

Content1 (mobil)
Trang 3 của 12 trang (113 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2