• Trang chủ
  • 28 năm ngày thành lập công ty cổ phần tin học lạc việt - Niên lịch
  • > Tag
  • > 28 năm ngày thành lập công ty cổ phần tin học lạc việt
0_nienlich_wowtime_tu-dien-lac-viet-moi-truong-lam-v.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 28 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt (03/02/1994 - 03/02/2022)

03-02-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Thành lập từ ngày 03/02/1994, đến nay Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin ở Việt Nam trong những lĩnh vực hoạt động chính: thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng; dịch vụ kỹ thuật tích hợp hệ thống; dịch vụ trực tuyến với trung tâm dữ liệu ...

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2