0_wowtime_nienlich_American-Society-of-Mechanical-En.png

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2022] Kỷ niệm 142 năm ngày thành lập Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (16/02/1880 – 16/02/2022)

16-02-2022

(kyluc.vn – WorldKings.org) Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (American Society of Mechanical Engineers; ASME) là một hiệp hội nghề nghiệp của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy nghệ thuật, khoa học và thực hành kỹ thuật toàn cầu thông qua nhiều hình thức bao gồm giáo dục thường xuyên, đào tạo và phát triển chuyên môn; nghiên cứu quy định và tiêu chuẩn, xuất bản, quan hệ với chính phủ và các hình thức tiếp cận khác.

Content1 (mobil)
Trang 3 của 19 trang (187 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2