• Trang chủ
  • Công dân toàn cầu - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công dân toàn cầu
0_nienlich_wowtime_talk-show-y-tuong-khoi-nghiep.jpg

Talkshow Kỷ lục gia Số 3 với chủ đề "Ý chí và khát vọng công dân toàn cầu"

26-04-2022

(Kyluc.vn) - Sáng ngày 26/4/2022, Viện Kỷ lục Việt Nam, Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành và Tổ chức Ý Tưởng Việt Nam Đồng hành cùng Trường Đại học Tài Chính - Marketing (UFM) đã tổ chức TALKSHOW KỶ LỤC GIA SỐ 3 với chủ đề "Ý chí và khát vọng công dân toàn cầu" dành cho các bạn sinh viên tại đây.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2