0_nienlich_wowtimes_CTY_CP_Cao-su_Da-Nang_thanh-tuu.jpg

[WOWTIMES: Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2023] Công ty CP Cao su Đà Nẵng: 48 năm bền bỉ vươn tầm 'Thương hiệu Quốc gia'

03-05-2023

Thành lập vào ngày 25/12/1975, Công ty CP Cao su Đà Nẵng (tên gọi quốc tế là DRC), đã có quá trình phát triển bền bỉ hơn 48 năm. Cạnh tranh bằng chất lượng, đến nay, sản phẩm của Cao su Đà Nẵng đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính trên thế giới.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2