0_06-1437292438490.jpg

Bà Nguyễn Thị Nga ứng cử vào HĐQT Hapro

25-06-2018

ĐHĐCĐ lần đầu của Hapro sẽ thông qua bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, trong đó bà Nguyễn Thị Nga, hiện là Phó Chủ tịch SeABank, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Chủ tịch Intimex Việt Nam ứng cử vào HĐQT. Ngoài ra hầu hết ứng viên khác cũng đều đến từ các công ty liên quan bà Nga.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2