0_ceo2.jpg

9 bài học đắt giá từ các CEO 'về vườn' năm 2017

13-01-2018

Hàng loạt nhà điều hành từ những ngành công nghiệp khác nhau đã rời ghế CEO trong năm 2017, để lại nhiều bài học đắt giá cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở bất kỳ lĩnh vực nào.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2