0_z3928294846510_e05cef5f3e73588f115b2658e3fa3a28.jpg

VietKings công bố TOP 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2021 - 2022): (P.107) - Trà Tân Cương (Tỉnh Thái Nguyên)

02-12-2022

(Top - Bếp vàng) Ở Việt Nam, mỗi tỉnh thường có một thứ cây đặc sản riêng: “Dừa ngon Bình Ðịnh, Vĩnh Long; Thanh trà xứ Huế, Nhãn lồng Hưng Yên” còn Thái Nguyên tự hào vì có chè Tân Cương nổi tiếng. Bắt nguồn từ những cánh rừng trên núi, các con suối róc rách men theo những chân đồi chảy về tưới mát cả vùng chè đặc sản nổi tiếng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2